Gospodarka odpadami

Elektrociepłownie posiadają aktualne decyzje na:

Obowiązujące decyzje w zakresie gospodarki odpadami:

EC Bydgoszcz I

EC Bydgoszcz II

Składowisko odpadów paleniskowych w miejscowości Wypaleniska – Żółwin

 

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterPrint this page

© PGE Polska Grupa Energetyczna SA