Gospodarka odpadami

Odpadami paleniskowymi są żużle, popioły lotne oraz mieszanka popiołowo-żużlowa powstałe ze spalania miału węgla kamiennego.

Dzięki racjonalnej polityce zagospodarowania odpadów w oddziale:

–  cały wypad żużla sprzedawany jest do produkcji drobnowymiarowych elementów budowlanych jako kruszywo i do wzmacniania nawierzchni dróg gruntowych,

–  odpady paleniskowe wykorzystywane są na cele budowlane i znajdują zastosowanie głównie w procesie produkcji cementu, ceramiki budowlanej i kruszywa oraz w budowie dróg utwardzonych.

Elektrociepłownie posiadają aktualne decyzje na:

–  wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,

–  gospodarcze wykorzystanie odpadów paleniskowych,

–  miejsca i sposób magazynowania oraz zbierania odpadów innych niż niebezpieczne.

 

W roku 2011 odbiorcom zewnętrznym przekazano 101.332,24 Mg odpadów paleniskowych,
w tym:

–  popiół lotny z węgla (kod 10 01 02) – 69 649,86 Mg,

–  mieszanka popiołowo-żużlowa (kod 10 01 80) – 27 278,66 Mg,

–  żużel (kod 10 01 01) – 4 403,72 Mg.

 

Obowiązujące decyzje w zakresie gospodarki odpadami:

EC Bydgoszcz I

–  Decyzja Prezydenta Bydgoszczy (znak: WGK/248/06 z dnia 01 marca 2006 r.) udzielająca Zespołowi Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. w Bydgoszczy ul. Energetyczna 1, 85-950 Bydgoszcz, pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Bydgoszcz I przy ul. Żeglarskiej 4 w Bydgoszczy. Termin ważności pozwolenia: od 01 marca 2006 roku do 29 lutego 2016 roku.

 

EC Bydgoszcz II

–  Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WSiR.III.HF/6618/23/05 z dnia 30 grudnia 2005 r.) udzielająca Zespołowi Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. w Bydgoszczy ul. Energetyczna 1, 85-950 Bydgoszcz, pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Bydgoszcz II przy ul. Energetycznej 1 w Bydgoszczy. Termin ważności pozwolenia: od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2015 roku.

–  Decyzja znak WSRiRW.II.SE/6622-26/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie zmiany instrukcji składowiska odpadów w miejscowości Wypaleniska – Żółwin w części dotyczącej procedury przyjęcia odpadów na składowisko, wydana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

–  Decyzja znak WSiR.III.HF/6618/35/05 z dnia 27.03.2006 r. udzielająca pozwolenia zintegrowanego dla kwatery nr 2 rezerwowego składowiska odpadów paleniskowych w miejscowości Wypaleniska – Żółwin, wydana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, ważna do dnia 27.03.2016 r.

–  Decyzja WSiR.II.6622-3/03 z dnia 12.02.2003 r., w sprawie zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowiska odpadów w miejscowości Wypaleniska – Żółwin dla Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. w Bydgoszczy, wydana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

 

EC Bydgoszcz III

–  Decyzja nr WGK/551/05 z dnia 10.08.2005 r. w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydana przez Prezydenta Bydgoszczy, ważna do dnia 31.05.2015 r.

–  Decyzja Prezydenta Bydgoszczy (znak: WGK/249/06 z dnia 01 marca 2006 r.) udzielająca Zespołowi Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. w Bydgoszczy ul. Energetyczna 1, 85-950 Bydgoszcz, pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Bydgoszcz III przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy. Termin ważności pozwolenia: od 01 marca 2006 roku do 29 lutego 2016 roku.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterPrint this page

© PGE Polska Grupa Energetyczna SA