Podstawowe urządzenia wytwórcze

 

Urządzenia produkcyjne EC I:

  • 3 kotły wodne o mocy osiągalnej 87

 

Urządzenia produkcyjne EC II:

  • 4 kotły parowe OP 230: łączna wydajność 920 t/h, osiągalna moc cieplna 663 MW
  • 2 turbozespoły upustowo-przeciwprężne 13 UP 55: moc elektryczna 2 x 55 MW
  • 1 turbozespół przeciwprężny 13 P 32: moc elektryczna 32 MW
  • 1 turbozespół kondensacyjny 1 K35: moc elektryczna 35 MW
zecbydgoszcz_site