Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej,
 zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej,
 sprzedanej w roku 2017

 

L.p.

Źródło energii

Udział procentowy [%]

1.

Odnawialne źródła energii, w tym:
biomasa
geotermia
energetyka wiatrowa
energetyka słoneczna
duża energetyka wodna
mała energetyka wodna

 

2.

Węgiel kamienny

100,00

3.

Węgiel brunatny

 

4.

Gaz ziemny

 

5.

Energetyka jądrowa

 

6.

Inne (olej opałowy-mazut)

7.

Razem

100,00

zecbydgoszcz_site