Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej,
zużywanych do wytwarzania ciepła,sprzedanego
z Elektrociepłowni Bydgoszcz I w roku 2017

 

L.p.

Źródło energii

Udział procentowy [%]

1.

Odnawialne źródła energii, w tym:
biomasa
geotermia
energetyka wiatrowa
energetyka słoneczna
duża energetyka wodna
mała energetyka wodna

 

2.

Węgiel kamienny

100

3.

Węgiel brunatny

 

4.

Gaz ziemny

 

5.

Energetyka jądrowa

 

6.

Inne (olej opałowy-mazut)

 

7.

Razem

100

zecbydgoszcz_site