Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko
w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej,
zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej, sprzedanej w roku 2017

 

Lp

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOX

Pyły

Odpady radioaktyw.

[Mg/GJ]

1.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz

węgiel kamienny

0,65046

0,00179

0,001410

0,0000343

-

2.

olej opałowy - mazut

0,00183

0,00001

0,000005

0,0000001

-

3.

RAZEM

0,65229

0,00180

0,001415

0,0000344

-

zecbydgoszcz_site