Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko
w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej,
zużywanych do wytwarzania ciepła, sprzedanego
z Elektrociepłowni Bydgoszcz II w roku 2017

 

Lp

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOX

Pyły

CO

Odpady radioaktyw.

[Mg/GJ]

1.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz

węgiel kamienny

0,1163026

0,0003851

0,0002869

0,00000967

0,00000999

-

2.

olej opałowy - mazut

0,0002938

0,0000011

0,0000008

0,00000003

0,00000003

-

3.

RAZEM

0,1165964

0,0003862

0,0002877

0,00000970

0,00001002

-

zecbydgoszcz_site