Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko
w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej,
zużywanych do wytwarzania ciepła, sprzedanego
z Elektrociepłowni Bydgoszcz I w roku 2017

 

Lp

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOX

Pyły

CO

Odpady radioaktyw.

[Mg/GJ]

1.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz

węgiel kamienny

0,116669

0,000536

0,000184

0,000085

0,000023

-

zecbydgoszcz_site