Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej,
 zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej,
 sprzedanej w roku 2017

 

L.p.

Źródło energii

Udział procentowy [%]

1.

Odnawialne źródła energii, w tym:
biomasa
geotermia
energetyka wiatrowa
energetyka słoneczna
duża energetyka wodna
mała energetyka wodna

 

2.

Węgiel kamienny

100,00

3.

Węgiel brunatny

 

4.

Gaz ziemny

 

5.

Energetyka jądrowa

 

6.

Inne (olej opałowy-mazut)

7.

Razem

100,00

 

Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko
w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej,
zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej, sprzedanej w roku 2017

 

Lp

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOX

Pyły

Odpady radioaktyw.

[Mg/GJ]

1.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz

węgiel kamienny

0,65046

0,00179

0,001410

0,0000343

-

2.

olej opałowy - mazut

0,00183

0,00001

0,000005

0,0000001

-

3.

RAZEM

0,65229

0,00180

0,001415

0,0000344

-

 

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej,
zużywanych do wytwarzania ciepła,sprzedanego
z Elektrociepłowni Bydgoszcz I w roku 2017

 

L.p.

Źródło energii

Udział procentowy [%]

1.

Odnawialne źródła energii, w tym:
biomasa
geotermia
energetyka wiatrowa
energetyka słoneczna
duża energetyka wodna
mała energetyka wodna

 

2.

Węgiel kamienny

100

3.

Węgiel brunatny

 

4.

Gaz ziemny

 

5.

Energetyka jądrowa

 

6.

Inne (olej opałowy-mazut)

 

7.

Razem

100

 

Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko
w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej,
zużywanych do wytwarzania ciepła, sprzedanego
z Elektrociepłowni Bydgoszcz I w roku 2017

 

Lp

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOX

Pyły

CO

Odpady radioaktyw.

[Mg/GJ]

1.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz

węgiel kamienny

0,116669

0,000536

0,000184

0,000085

0,000023

-

 

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej,
 zużywanych do wytwarzania ciepła,
 sprzedanego z Elektrociepłowni Bydgoszcz II w roku 2017

 

L.p.

Źródło energii

Udział procentowy [%]

1.

Odnawialne źródła energii, w tym:
biomasa
geotermia
energetyka wiatrowa
energetyka słoneczna
duża energetyka wodna
mała energetyka wodna

 

2.

Węgiel kamienny

99,72

3.

Węgiel brunatny

 

4.

Gaz ziemny

 

5.

Energetyka jądrowa

 

6.

Inne (olej opałowy-mazut)

0,28

7.

Razem

100,00

 

Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko
w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej,
zużywanych do wytwarzania ciepła, sprzedanego
z Elektrociepłowni Bydgoszcz II w roku 2017

 

Lp

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOX

Pyły

CO

Odpady radioaktyw.

[Mg/GJ]

1.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz

węgiel kamienny

0,1163026

0,0003851

0,0002869

0,00000967

0,00000999

-

2.

olej opałowy - mazut

0,0002938

0,0000011

0,0000008

0,00000003

0,00000003

-

3.

RAZEM

0,1165964

0,0003862

0,0002877

0,00000970

0,00001002

-

zecbydgoszcz_site