W ramach działalności pozaprodukcyjnej oferujemy do gospodarczego wykorzystania:

 tel. +48 52 372 85 01, tel. +48 52 372 85 97, +48 52 372 84 43

 • mieszankę popiołowo-żużlową (z EC Bydgoszcz I)
 • popioły lotne, mieszankę popiołowo-żużlową, żużle suche (z EC Bydgoszcz II)
 • sprzedaż wody zdemineralizowanej (z EC Bydgoszcz II)

Usługi laboratorium chemicznego:

tel. +48 52 372 85 65, +48 52 372 84 62

Laboratorium świadczy akredytowane badania zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 1196 m.in. w zakresie:

 • Badania poziomu stężeń naturalnych izotopów promieniotwórczych z określeniem wskaźnika aktywności f1 i f2 w próbce odpadów paleniskowych (popiołu lotnego, żużla, mieszanki popiołowo-żużlowej):
 • Oznaczenie 1 izotopu 
 • Oznaczenie kolejnego izotopu
 • Oznaczanie 3 izotopów
 • Badania węgla, w tym:
 • Oznaczanie zawartości wilgoci, popiołu, węgla całkowitego, wodoru całkowitego, siarki całkowitej,
 • Oznaczanie ciepła spalania (wartości opałowej)

Usługi świadczone przez Operatora Dystrybucyjnego:

tel. +48 52 372 83 99, tel. +48 52 372 88 58, tel. +48 52 372 85 01

 • Zaprogramowanie licznika energii elektrycznej (elektronicznego) w grupie taryfowej B – cena 351,38 zł netto
 • Wymiana licznika w układzie pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej, który jest własnością odbiorcy (odbiorca w grupie taryfowej B21, odbiorca dostarcza legalizowany układ pomiarowy) – cena 230,95 zł netto
 • Wymiana licznika w układzie pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej, który nie jest własnością ZEC Bydgoszcz z zastosowaniem do rozliczeń licznika zastępczego (własność ZEC Bydgoszcz) na czas naprawy, konserwacji i legalizacji licznika odbiorcy – cena 986,16 zł netto
 • Sprawdzenie techniczne nowej lub istniejącej instalacji elektrycznej zasilającej oraz układu pomiarowo-rozliczeniowego, w przypadku jej budowy, przebudowy lub modernizacji, po uprzednim dokonaniu odbioru lub sprawdzenia technicznego z wynikiem negatywnym – cena 625,79 zł netto
 • Wypożyczenie i dzierżawę zestawu złącza pomiarowego z układem pomiarowo-rozliczeniowym (opłata płatna z góry za każdy rozpoczęty miesiąc, niezależnie od ilości dni eksploatacji zestawu) – cena 65,54 zł netto
 • Zaopiniowanie projektowanego uzbrojenia innych branż w odniesieniu do istniejących urządzeń elektroenergetycznych – cena 164,41 zł netto
zecbydgoszcz_site