Wszystkie elektrociepłownie posiadają ważne decyzje administracyjne na pobór wód powierzchniowych z rzeki Brdy i doprowadzenie do niej ścieków.

EC Bydgoszcz I

  • pozwolenie zintegrowane wydane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy na czas nieokreślony

 

EC Bydgoszcz II

  • pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na czas nieokreślony