Elektrociepłownie posiadają aktualne decyzje na:

  • wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
  • gospodarcze wykorzystanie odpadów paleniskowych,
  • miejsca i sposób magazynowania oraz zbierania odpadów innych niż niebezpieczne.

Obowiązujące decyzje w zakresie gospodarki odpadami:

   EC Bydgoszcz I

  • pozwolenie zintegrowane wydane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy na czas nieokreślony

 

   EC Bydgoszcz II

  • pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na czas nieokreślony

     Składowisko odpadów paleniskowych w miejscowości Wypaleniska – Żółwin

  • pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na czas nieokreślony
  • decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów paleniskowych w miejscowości Wypaleniska – Żółwin wydana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
zecbydgoszcz_site