W skład PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz wchodzą dwie jednostki produkcyjne:

  • Elektrociepłownia Bydgoszcz I – zaopatrująca obecnie w ciepło zachodnią i centralną część Bydgoszczy,
  • Elektrociepłownia Bydgoszcz II – stanowiąca podstawowe źródło zasilania miasta w ciepło.

Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

  • wytwarzania ciepła,
  • wytwarzania energii elektrycznej,
  • przesyłania i dystrybucji ciepła,
  • dystrybucji energii elektrycznej.

Łączne zdolności produkcyjne urządzeń wytwórczych Oddziału Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz to:

  • moc cieplna osiągalna 564 MW,
  • moc elektryczna zainstalowana 227 MW,
  • moc elektryczna osiągalna 177 MW.

Produkcja brutto energii elektrycznej w 2017 r. wyniosła 498 816 MWh, a ciepła 4 499 125 GJ.  Sprzedano zaś odpowiednio  410 530,555 MWh i 4 364 713 GJ.

W Oddziale Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz w procesie produkcyjnym wykorzystywane są węgiel kamienny i olej opałowy.

Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami odpowiednio norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004 oraz PN-EN ISO/IEC 27001:2014 w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej oraz wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła.

zecbydgoszcz_site