Informacja o pracowniczych sekcjach sportowych i kołach zainteresowań (wspieranych przez spółkę),  czyli wszystkie organizacje i zrzeszenia.

Towarzystwo Sportowe „Elektron” działające przy Oddziale Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz jest organizacją pozarządową nie działającą w celu osiągnięcia zysku. Całość dochodu  przeznacza jest na realizację celów statutowych. Towarzystwo Sportowe „Elektron”, liczące 175 członków, dba o zapewnienie im szerokiego wachlarza możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. Organizuje cyklicznie imprezy sportowe, m.in.:

  • turniej tenisa ziemnego o mistrzostwo Oddziału Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz i "Megazec" Sp. z o.o. odbywające się na zakładowych kortach tenisowych,
  • turniej tenisa stołowego,
  • spływy kajakowe po rzekach regionu kujawsko-pomorskiego,
  • "Liga Kręgli" odbywająca się na bydgoskich kręgielniach.

Towarzystwo Sportowe "Elektron" dofinansowuje również karnety na baseny oraz bilety na mecze siatkówki oraz piłki nożnej.