Oddział posiada certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmujący System Zarządzania Jakością, System Zarządzania Środowiskowego, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji spełniający wymagania norm odpowiednio:

  • PN-EN ISO 9001:2015
  • PN-EN ISO 14001:2005
  • PN-N-18001:2004
  • PN-EN ISO/IEC 27001:2014.

w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej oraz wytwarzania, przesyłanie i dystrybucji ciepła.

 

System Zarządzania Jakością obejmuje główne procesy zachodzące w oddziale i wpływające w znaczący sposób na efekt finalny, czyli dostarczenie odbiorcom ciepła i energii elektrycznej. Dbałość o jakość zaczyna się już w fazie powstawania planów produkcji i zakupów surowców do jej prowadzenia, przez optymalne utrzymanie urządzeń i obiektów, zakup materiałów i usług na potrzeby remontowe, inwestycyjne i eksploatacyjne, aż po produkcję, jej kontrolę oraz rozliczenia z odbiorcami.

 

 

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego jest niejako naturalną konsekwencją prowadzonej do tej pory polityki. Coraz większą dbałość o środowisko naturalne wymuszają wprowadzane co roku ostrzejsze normy emisji gazów i pyłów z zakładów przemysłowych. Dlatego sprawność urządzeń odpowiedzialnych za ograniczenie tych emisji jest w naszych elektrociepłowniach systematycznie doskonalona. Od lat realizujemy program inwestycji, który prowadzi do zmniejszenia uciążliwości dla środowiska.

 

 

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy skoncentrowany jest na obszarze – praca w bezpiecznych i higienicznych warunkach wraz z procesem stałej poprawy tego stanu rzeczy. Identyfikacja zagrożenia na stanowisku pracy oraz ocena ryzyka zawodowego są elementami działania Oddziału Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz związanymi z nadzorowaniem procesów technologicznych, które mogą oddziaływać na środowisko pracy.

 

 

Potrzeba ochrony aktywów informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem  aktywów mających wpływ na ciągłość działania i konieczność pełnej zgodności z wymaganiami prawnymi, zaowocowała wdrożeniem w oddziale Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Poprzez prowadzenie działań pozwalających na zredukowanie poziomu ryzyka związanego z utratą kontroli nad bezpieczeństwem informacji jesteśmy wiarygodni i godni zaufania a nasi klienci są pewni, że informacje które nam powierzyli są bezpieczne.

 

 

Od 2015 roku Zintegrowany System Zarządzania funkcjonujący w Oddziale jest częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

zecbydgoszcz_site