W skład oddziału Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz wchodzą dwie jednostki produkcyjne:

  • Elektrociepłownia Bydgoszcz I – zaopatrująca  obecnie w ciepło zachodnią i centralną część Bydgoszczy,
  • Elektrociepłownia Bydgoszcz II – stanowiąca podstawowe źródło zasilania miasta w ciepło.

Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

  • wytwarzania ciepła,
  • wytwarzania energii elektrycznej,
  • przesyłania i dystrybucji ciepła,
  • dystrybucji energii elektrycznej.

Łączne zdolności produkcyjne urządzeń wytwórczych Oddziału Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz to:

  • moc cieplna osiągalna 564 MW,
  • moc elektryczna zainstalowana 227 MW,
  • moc elektryczna osiągalna 183 MW.

Produkcja brutto energii elektrycznej w 2016 r. wyniosła 501 299 MWh, a ciepła 4 410 571 GJ.  Sprzedano zaś odpowiednio  414 438 MWh i 4 285 283 GJ.

W Oddziale Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz w procesie produkcyjnym wykorzystywane są węgiel kamienny i olej opałowy.

Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami odpowiednio norm: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 oraz PN-EN ISO/IEC 27001:2014 w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej oraz wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła.