Nasze oddziały

11 grudnia 2014 r. w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., pomiędzy PSE S.A. a PGE Górnictwo i  Energetyka Konwencjonalna S.A., została zawarta umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Bydgoszcz.

Ze strony operatora umowę podpisali: Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu oraz Cezary Szwed, Członek Zarządu. PGE GiEK S.A. reprezentowali: Tadeusz Witos, Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem oraz Waldemar Szulc, Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania.

2014_12_11_ecbydgoszcz_podpisanie_umowy_z_PSE_Operator

Warunki przyłączenia kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Bydgoszcz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. wydały Spółce PGE GiEK 23 listopada 2012 r. Nowy blok gazowo-parowy o mocy około 430 MW będzie przyłączony do rozdzielni 400 kV w stacji elektroenergetycznej Jasiniec. Oddanie bloku do eksploatacji planowane jest na  31 sierpnia 2021 roku przy czym, zgodnie ze Strategią GK PGE, ostateczne decyzje inwestycyjne dot. budowy bloku będą podejmowane z uwzględnieniem docelowych rozstrzygnięć w zakresie długoterminowego wsparcia kogeneracji gazowej.

Nowe jednostki wytwórcze są niezbędne dla bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i jego bilansowania, zwłaszcza w świetle zaplanowanych na najbliższe lata, wycofań jednostek już wyeksploatowanych. Dlatego decyzja o planowanym uruchomieniu budowy nowego bloku w bydgoskiej elektrociepłowni jest niezwykle dobrą informacją, zarówno dla odbiorców energii elektrycznej w  północnej Polsce, jak i dla całego systemu – podkreślił Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE SA.

Planowany do uruchomienia blok ma zastąpić istniejące jednostki wytwórcze w Oddziale Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, w zakresie których PGE GiEK S.A. ma prawo skorzystania z mechanizmów derogacyjnych. Nowy blok, spełniający zaostrzone normy środowiskowe, ma stanowić podstawowe źródło ciepła dla mieszkańców Bydgoszczy – podkreślił Waldemar Szulc, Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania PGE GiEK S.A.

2014_12_11_ecbydgoszcz_moment_podpisania_umowy_z_PSE_Operator

Wybudowanie bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Bydgoszcz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy sieci i niezawodności dostaw energii elektrycznej w północnej części kraju oraz poprawi bilansowanie systemu elektroenergetycznego.

zecbydgoszcz_site