Nasze oddziały

W Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz trwają prace związane z rozruchem na gorąco instalacji odsiarczania spalin. To jeden z ostatnich etapów inwestycji realizowanej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.

 

Rozruch potrwa do 4 listopada. Instalacja, której budowa rozpoczęła się na początku bieżącego roku, ma zostać oddana do eksploatacji w listopadzie 2015 r. Dzięki inwestycji, ZEC Bydgoszcz będzie spełniał nowe normy środowiskowe, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2016 r.

 

- Budowana w Bydgoszczy instalacja zredukuje stężenia tlenków siarki do poziomu poniżej 200 mg/Nm3 i pyłu do poziomu poniżej 20 mg/Nm3, co spowoduje roczną redukcję emisji pyłu o ok. 13 ton oraz zmniejszenie emisji dwutlenku siarki o ok. 1380 ton – mówi Jacek Kaczorowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. - Po uruchomieniu instalacji, nasze urządzenia wytwórcze będą spełniać wymagania wynikające z Dyrektywy IED. Dzięki temu, w sposób niezakłócony, będziemy mogli produkować ciepło dla mieszkańców Bydgoszczy, zapewniając pokrycie bilansu ciepła dla odbiorców komunalnych i przemysłowych w Bydgoszczy po roku 2015 – podkreśla.

 

Inwestycja polega na budowie instalacji odsiarczania spalin z dwóch kotłów OP 230 w technologii półsuchej NID™ o przepustowości strumienia spalin od 160 000 do 340 000 Nm3/h wraz z nowym kominem wolnostojącym. Inwestycję realizuje Alstom Power sp. z o.o., a jej koszt to 61 milionów zł netto. Wsparcie w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wynosi 15 mln zł. Drugim bardzo istotnym źródłem finansowania projektu są środki w kwocie 4 mln złotych, przyznane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach częściowego umorzenia spłaty pożyczki. - Uzyskanie środków z WFOŚiGW w Toruniu i z NFOŚiGW w Warszawie potwierdza proekologiczny charakter inwestycji, która przyczyni się do zmniejszenia negatywnego wpływu emisji zanieczyszczeń na lokalne środowisko naturalne – informuje Jacek Kaczorowski.

 

Budowa IOS w ZEC Bydgoszcz jest jednym z wielu projektów inwestycyjnych realizowanych przez PGE GiEK SA, spółkę Grupy Kapitałowej PGE, mających na celu zmniejszenie wpływu instalacji na środowisko naturalne. Dzięki takim działaniom, jednostki należące do spółki z powodzeniem spełnią zaostrzone wymagania ochrony środowiska wynikające z Dyrektywy IED (o emisjach przesyłowych). 

zecbydgoszcz_site